Inclusie adviseur

We adviseren, als inclusieadviseur en diversiteit expert bedrijven en organisaties rond het thema Diversiteit, gelijkwaardigheid en Inclusie voor een duurzaam en inclusief werkklimaat op de werkvloer.

We helpen bij:

 • Het opzetten van een diversiteitsbeleid
 • De realisatie, follow-up en implementatie van diversiteit doelen
 • Het bevorderen van een inclusieve werksfeer
 • Het oplossen van interculturele en/of intergenerationele conflicten op de werkvloer
 • Coaching & Trainingen op de werkvloer rond D&I
 • Elaine Welterot
  Do the best you can until you know better.
  Then when you know better, do better.
  Maya Angelou

  Onze unieke aanpak op maat en onze 10jaar+ expertise in het veld zorgen voor een grotere instroom en behoud van talent en helpen een duurzaam klimaat te creëren binnen het bedrijf om zo mee te helpen bouwen aan de toekomst van morgen.

  Dankzij onze commerciële- en managementervaring in combinatie met ons zelf ontworpen, actueel en wetenschappelijk gefundeerd D&I-model (Master Gender & Diversiteit, Corporate Antropologie) kunnen wij organisaties en bedrijven op een unieke wijze bijstaan voor een blijvende impact. We helpen je als externe partner een weg te vinden in een snel veranderende samenleving.

  Hoe ga ik te werk?

  We zitten steeds samen met de zaakvoerder, HR dienst en/of bevoegde interne stakeholders en voeren een nulmeting uit. Op deze manier brengen we de huidige situatie in kaart om vervolgens een stappenplan te maken op maat van het bedrijf in lijn met haar bedrijfs prioriteiten, bedrijfsgeschiedenis, DNA en haar bedrijfscultuur.

  Welke resultaten help ik je bereiken:

  Wat zet ik hiervoor in?

  Fase 1: Research

  Data (en analyse): We maken een 360°scan van het bedrijf op drie niveaus a.d.h.v. een zelf ontworpen actueel en wetenschappelijke gefundeerd D, E &I analysemodel gefundeerd op actuele en wetenschappelijke tools (Master Gender & Diversity). Zo kunnen we de verbeterpunten en uitdagingen volledig in kaart brengen en eventuele blinde vlekken spotten

  Interviews en focusgroepen: Als corporate antropologe, diversiteit expert en coach ga ik na wat er echt leeft op de werkvloer en bij de werknemers zodat er een draagvlak is voor het D&I beleid.

  Fase 2: Analyse en rapportering

  Na grondige analyse, brengen we onze bevindingen samen in een rapport dat vervolgens grondig wordt uiteengezet aan de interne stakeholders.

  Fase 3: Roadmap

  We maken samen in co-creatie met de interne stakeholders en met behulp van ons D, E &I werkboek een stappenplan en roadmap naar duurzame verandering in lijn met de bedrijfs prioriteiten met duidelijk gedefinieerde quarterly milestones. We helpen bij het opstellen en formuleren van een meer inclusief beleid zodat iedereen zich binnen het bedrijf welkom voelt, kan doorgroeien en zich kan ontwikkelen.

  Naast het bouwen van een inclusieve bedrijfsorganisatie waarin diversiteit wordt omarmd begeleiden, of assisteren wij ook bij interculturele- of intergenerationele conflicten binnen de organisatie. Neem hiervoor contact met ons op. Samen brengen we in alle discretie de huidige situatie in kaart om zo tot de kern van het probleem te komen voor een oplossing op maat.

  Wij voorzien in dit kader ook coaching, lerend netwerk trajecten, trainingen en interactieve workshops voor medewerkers tegen vooroordelen op de werkvloer en rond inclusief leiderschap.

  Neem contact op